15 kwietnia 2011

„22 kwietnia 2011 zostaną wyłączone obie niecki krytej pływalni MOSiR przy ulicy Piłsudskiego. Zamknięcie części basenowej obiektu spowodowane jest pogarszającym się stanem technicznym urządzeń.”
W ten sposób kończy się pewna ‚epoka’, i zaczyna nowe …