1 maja 2011

 

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.” (Jan Paweł II, „List do młodych całego świata”)