15 maja 2011

Darmowa, i przedwyborcza ? Kolejka była spora. Festyn Dzieci Polskich.