9 sierpnia 2011

Targowisko – tu znajdziesz wszystko. Wpadniesz popatrzeć, pomacać, pogadać.
Tylko ludzi jakoś jakby coraz mniej…