28 grudnia 2011

Bądź przezorny i nie chodź środkiem ulicy w ciemnościach !! jak na załączonym obrazku